Keskipohjalainen koulutusväylä

Keskipohjalainen koulutusväylä

Keski-Pohjanmaalla on usealla eri koulutusalalla mahdollisuus opiskella omaa alaa aina perustutkinnosta ammattikorkeakoulu- ja maisteriopintoihin saakka. Oman alan aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena jatko-opinnoissa mahdollisimman hyvin, jolloin opiskelu on joustavaa.

Toimivia koulutusväyliä on tällä hetkellä tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla.

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.