Keskipohjalainen koulutusväylä»Väyläopinnot ammattikorkeakouluopintoihin

Väyläopinnot ammattikorkeakouluopintoihin

Keski-Pohjanmaalla toisen asteen opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja, jotka toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina tai Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toteuttamina opintoina. Väyläopintojen kautta opiskelijalla on mahdollisuus jo toisen asteen tutkinnon suorittamisen aikana valmistautua ja tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja ammattikorkeakoulussa opiskeluun.


Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toteuttamat jatko-opintoihin valmentavat opinnot ovat yleisaineiden opintoja: fysiikka, matematiikka, tietotekniikka sekä viestintä. Opintojen suorittaminen antaa yleisiä valmiuksia ammattikorkeakouluopinnoissa ja ammattikorkeakoulun valintakokeissa pärjäämiseen ja ne sopivat kaikkien alojen ammattikorkeakouluopintoihin tähtääville. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Ilmoittautumiset opintoihin tapahtuvat toisen asteen yhteistyötarjottimen kautta.

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyösopimuksen mukaisesti opintoihin voivat osallistua opiskelijat myös muista alueen toisen asteen oppilaitoksista kuin Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta. Ennen opintoihin hakeutumista opiskelijan tulee keskustella oman oppilaitoksensa opon tai ryhmänohjaajan kanssa, jotta opiskelija saa opinnot osaksi toisen asteen tutkintoaan. Opinnot voidaan tunnustaa osaksi lukion soveltavia kursseja ja ammatillisissa koulutuksissa vapaavalintaisiin kursseihin.

 

Centria-ammattikorkeakoulun väyläopinnot

Centria-ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, sekä alakohtaisia ammatillisia opintoja että kaikkien alojen opiskelijoille soveltuvia yleisopintoja. Opinnot hyväksytään osaksi toisen asteen tutkintoa kun opiskelija on sopinut asiasta oman oppilaitoksensa opon/ryhmänohjaajan kanssa. Opinnot myös hyväksytään osaksi ammattikorkeakoulututkintoa, kun opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijan jatkaessa opintojaan muussa korkeakoulussa voi hän saada opinnot tunnustettua osaksi tutkintoaan ns. AHOT-menettelyn kautta.

Ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka toteutetaan joko lähiopetuksena AMK:n opiskelijaryhmien mukana tai verkko-opintoina Averkon kautta.

 

Väyläopintoja joustavasti verkon kautta tai amk-opiskelijaryhmän mukana

Väyläopintoja voi tehdä joustavasti verkko-opintoina Averkon kautta. Verkko-opinnot ovat tarjolla kolme kertaa lukuvuodessa: opintojen aloitus joko syyskuussa, tammikuussa tai toukokuussa. Lisätietoja opinnoista sekä opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin, välilehti Averko kautta.

Väyläopintoja voi suorittaa myös lähiopetuksena ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmien mukana. Lähiopetuksena toteutettavat avoin ammattikorkeakouluopinnot löytyvät SoleOPSista. Opintojaksot, joita väyläopintoina voi tehdä löytyvät SoleOPSissa valitsemalla vasemman kehyksen otsakkeista ’avoimen AMKin tarjonnassa olevat opintojaksot’ ja sen jälkeen hakua voi tarkentaa esim. alakohtaiseen tarjontaan.

SoleOPSissa tarjonta on laajaa, joten apua kannattaa kysyä: koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang(at)centria.fi tai p. 044 725 0014. Hän myös vastaanottaa ilmoittautumiset ja osaa kertoa lisää myös Averkon verkko-opinnoista.

HUOM! Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot ovat normaalia avoin ammattikorkeakouluopetusta ja siten avoimia kaikille kiinnostuneille. Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella toisen asteen tutkintoa suorittaville opinnot ovat maksuttomia, muille opintojen hinta on 10 €/opintopiste.

 

Lisätiedot:

Koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014.

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.