Keskipohjalainen koulutusväylä»Tieto- ja automaatiotekniikan väylä» Tietotekniikan ammattikorkeakoulutus


Centria ammattikorkeakoulu, Tieto- ja viestintätekniikka, Insinööri (AMK), 240 op


Voimakkaasti kasvavalle tieto- ja viestintätekniikka-alalle syntyy mielenkiintoisia työmahdollisuuksia hyville ammattilaisille. Koulutamme laaja-alaisia tietotekniikan osaajia, jotka voivat sijoittua monipuolisiin ja haastaviin työtehtäviin yrityksiin, julkisyhteisöihin tai perustamaansa omaan yritykseen.

Automaatiotekniikan syventävissä opinnoissa perehdytään prosessi-, kappaletavara- ja kiinteistöautomaation järjestelmiin ja laitteisiin teoriassa ja käytännössä. Valmistuvat automaatioinsinöörit työllistyvät pääasiassa alueen teollisuuden ja suunnittelutoimistojen palvelukseen kaikille edellä kuvatuille automaation osa-alueille.

Ohjelmistotekniikan syventävissä opinnoissa hankit perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia olivatpa ne sitten laitteiden toimintaa ohjaavia sovelluksia, www-sovelluksia, mobiilisovelluksia tai miksei vaikkapa pelejä. Lisäksi nykyisten tuotteiden ja järjestelmien parantaminen esimerkiksi käytettävyyden osalta on mittava työ. Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta opetussisällöt ovat ajantasaisia ja voimme tarjota opiskelijoille mielenkiintoisia projektitöitä jo opiskeluaikana.

Viestintäteknologian syventävissä opinnoissa opiskelijalle selviää erilaisten viestintäverkkojen rakenne ja toimintamekanismit. Hyödynnämme opintotarjonnassamme muun muassa Cisco Networking Academy -ohjelmaa, jonka ansiosta saatavilla on jatkuvasti ajantasaiset modernien tietoverkkojen oppi- ja harjoitusmateriaalit sekä laboratorioympäristö. Viestintäteknologian opinnot antavat valmiuksia esimerkiksi tietoliikenneverkkojen kehitys- ja hallintatehtäviin.

Teknologiajohtamisen syventävät opinnot antavat teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja, joita tarvitaan myynti-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Lisätietoja koulutuksesta täällä.

Lisätietoja: Yliopettaja Sakari Männistö, sakari.mannisto@centria.fi, 044 725 0323, www.centria.fi

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.