Keskipohjalainen koulutusväylä»Tieto- ja automaatiotekniikan väylä» Tietotekniikan yliopistokoulutus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Tietotekniikan opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit opiskella tietotekniikkaa pohjakoulutuksestasi riippumatta. Tarjolla on opintoja aina perusopinnoista maisterin tutkintoon saakka. Kokkolassa voit suorittaa Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisen filosofian maisterin (FM) tutkinnon, sekä suurimman osan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) –tutkintoon kuuluvista opinnoista. Tietotekniikan opinnot on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista etänä ja työn ohessa. Koulutusteknologioita hyödyntämällä kaikki lähiopetus voidaan tarjota verkon kautta reaaliaikaisena videona tai tallenteina.

Opintopolkusi kulku tietotekniikan maisteriksi riippuu siitä, mitä opintoja olet suorittanut aikaisemmin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit suorittaa koko maisterintutkinnon alusta alkaen, mikäli et ole aiemmin opiskellut tietotekniikkaa lainkaan, tällöin opintosi alkavat yliopistokeskuksen avoimesta yliopistosta.

Tietotekniikan maisteriopinnot

Tietotekniikan maisteriopintoihin toivottava pohjakoulutus on alaan soveltuva alempi korkeakoulututkinto (amk tai kandi) tai muuten hankitut alaa tukevat yliopisto-opinnot. Koulutukseen voi hakea esimerkiksi myös insinööritutkinnolla, toisen alan alemmalla tai ylemmällä korkeakoulututkinnolla. Jokainen hakija pohjakoulutuksesta riippumatta käsitellään henkilökohtaisesti etsien sopiva opintopolku.

Tietotekniikan maisterikoulutukseen jatkaminen suoraan Centria ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta on joustavaa. Esimerkiksi ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon hyvänä ohjelmointiosaajana voit jatkaa opintoja suoraan maisterikoulutuksessa tutustumiskurssisi suoritettuasi. Jokaiselle hakijalle räätälöidään oma opintosuunnitelma aikaisemman opintomenestyksen ja tutkinnon perusteella.

Suuntautumisvaihtoehtona on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka (OT), johon sisältyy yliopistokeskuksen tutkimukseen pohjautuva sensoriverkkojen teemaopinnot. Ne opiskelijat, joilla on pedagogiset opinnot suoritettuna voivat suuntautua myös koulutusteknologiaan (KT).

Tietotekniikan maisteriopintoihin on jatkuva haku! Kysy lisätietoja opinto-ohjaajilta.

Lisätietoja yliopistokeskuksen maisteriopinnoista: Tietotekniikan maisteriopinnot

Työtehtävät tietotekniikan maisteriopintojen jälkeen

Tietotekniikan maisterit sijoittuvat työelämässä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen. Maistereita toimii myös yliopistonopettajina.

Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat erilaiset kehitys- ja ylläpitotehtävät ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa. Tietotekniikan päälliköt toimivat mm. kehitystehtävissä, projekti- ja järjestelmävastuussa sekä tietohallinnon ja tietoturvallisuuden johtotehtävissä.

Tietotekniikan tohtoriopinnot

Maisteriksi valmistumisen jälkeen voit suorittaa jatko-opintoja ja tähdätä joko lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon. Lisätietoa jatko-opinnoista ja tutkijakoulusta on saatavilla Jyväskylän yliopiston sivuilta: https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/

Lisätietoja tietotekniikan jatko-opintomahdollisuuksista antaa yliopistokeskuksesta professori Ismo Hakala.

 

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.